Boekhouding
Fiscaliteit
Vennootschap
Starters
Consultancy

Boekhouding

Uw boekhouding wordt een beleidsinstrument om uw zaak optimaal te leiden, via ons advies op maat.

 • Volledige verwerking van uw boekhouding  (input van gegevens door ons kantoor)

 • Supervisie en controle van boekhouding  (input van gegevens door de klant)

 • Indienen van BTW aangiften, BTW listings, IC opgaven en intrastat

 • Opstellen en bespreken van tussentijdse resultaten  (maand- en kwartaalrapportering)

 • Opstellen, bespreken en neerleggen van jaarrekeningen en financieel rapport met waardevolle toegevoegde overzichten zoals kerngetallen en meerjarenoverzicht

 • Opmaak van wettelijke verslagen zoals verslag Algemene Vergadering, Raad van Bestuur,…

Een sterke boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming.

Fiscaliteit

Als ondernemer en bedrijfsleider wordt u geconfronteerd met belastingen. De complexiteit binnen de huidige wetgeving vraagt bovendien om gespecialiseerd advies en continue begeleiding. Wij helpen u graag met:

 • Opmaken van BTW aangifte (maand- of kwartaalaangifte)

 • Opmaak, berekening en optimalisatie van aangifte vennootschapsbelasting voor vennootschappen

 • Opmaak, berekening en optimalisatie van aangifte personenbelasting voor zelfstandigen

 • Rechtspersonenbelasting voor vzw’s

 • Contact met fiscale administraties

 • Afhandeling van fiscale controles inzake BTW en directe belastingen

 • Opvolging belastingdossier en fiscale optimalisatie

Vennootschap

Wij bieden vennootschappen een volledige begeleiding van de opstart tot de stopzetting.

 • Oprichting van een vennootschap

 • Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders

 • Formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank

 • Inschrijven als BTW belastingplichtige

 • FAVV

Starters

Bent u van plan om als zelfstandige te starten, dan is uw vraag naar professionele ondersteuning een eerste goede zet!

Startersbegeleiding :

 • Heeft u al een ondernemingsplan opgesteld?

 • Weet u aan welke vestigingsvoorwaarden u moet voldoen?

 • Heeft u de nodige diploma’s en vergunningen?

 • Is het financieel haalbaar?

 • Zal ik mijn activiteit opstarten in hoofdberoep of bijberoep?

 • Heeft u recht op subsidies?

 • In welk sociaal statuut komt u terecht en wat zijn de gevolgen ervan?

 • Welke aansprakelijkheden en risico’s draagt u als ondernemer?

 • Welk type boekhouding moet u voeren en aan welke formaliteiten moet u voldoen?

Wij bieden u een totaalbegeleiding, waaronder :

 • Opmaak van haalbaarheidsstudie

 • Opmaak van financieel plan

 • Advies bij keuze van vennootschapsvorm

 • Inschrijving bij KBO (Kruispuntbank Ondernemingen)

 • Opvolging van aanvraag en activering ondernemingsnummer en BTW nummer

 • Aanvraag van alle vergunning en attesten

 • Opvolging van alle verplichte aansluitingen

 • Berekening en bijsturing sociale bijdrage zelfstandige

Consultancy

Uw boekhouding wordt een beleidsinstrument om uw zaak optimaal te leiden, via ons advies op maat.

 • Bijstand bij kredietaanvragen

 • Waardebepaling onderneming

 • Begeleiding bij overname en overlaten van ondernemingen

Een sterke boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming.

Interesse ?

Laat iets van je horen ! 

Contacteer ons